Rättssäkerhet inom Försäkringskassan är som ”bortblåst”!

13.1.2013
Ulf Bittner

Försäkringskassan avslutade Ulla Simmons, Kumla, och hennes ärende, trots att Kammarrätten i Göteborg 2012-06-07 beslutat via mål nr 8029-11 att ärendet skall återförvisas till Försäkringskassan, för ny handläggning utifrån att Kammarrätten konstaterat att Försäkringskassan handlagt ärendet utifrån fel lagstiftning dvs. icke rättssäkert handlagt Ulla Simmons gränsöverskridande vård ärende!

Försäkringskassan är icke trovärdig rättsäker handläggare av gränsöverskridande vård ärende utifrån domen i Kammarrätten i mål nr 8029-11, som Ulla Simmons fått erfara. Ärendet har över mycket lång tid vandrat i rättsprövningar.

Försäkringskassan har egna kriterier för prövning av gränsöverskridande vård, som uppenbart är i strid emot lagstiftarens lagstiftade kriterier, och då blir konsekvensen att allmänheten icke får åtnjuta rättssäkerhet.

Fullständigt rättsosäkert har Försäkringskassan skapat via godtycke egna regelverk som är i strid emot Sveriges riksdag beslut.

Därmed underlåter och undanhåller Försäkringskassan allmänheten/skattebetalarna de skyldigheter Försäkringskassan är skyldiga att tillämpa för att uppnå kriteriet rättssäker handläggning gentemot allmänheten/skattebetalarna utifrån av Sveriges Riksdag beslutat

Du läser mera via dessa länkar:

Pressmeddelande
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foersaekringskassan-agerar-fullstaendigt-raettsosaekert-tvaertemot-dom-beslut-i-kammarraetts-dom-8029-11-829500

Bloggen
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/01/19/2013-01-19-forsakringskassan-avslutade-arende-i-strid-emot-kammarratts-dom-8029-11/