Chemtrail fakta


Vad är Chemtrail och varför sprayar dom oss?  Många människor har observerat överflygningar både på väst- och östkusten som lämnar efter sig tjocka ränder av något molnliknande material och många är naturligtvis oroliga. Och det finns anledning till det.  Här nedan kommer några belysande uppgifter om vad det egentligen handlar om.

Himlavalvet är en plattform för avancerade militära teknologier!

Chemtrail = Aerosol sprayad för modifiering av miljön!  Miljökrigföring är i själva verket möjligt till en alarmerande grad.  Atmosfären över USA, Kanada, Australien, Japan och Europa (således även Sverige) är fortlöpande mättad med aerosol som innehåller barium (kem. grundämne) och andra giftiga substanser.

Det är möjligen flera program som arbetar på samma gång.  Möjligheterna inkluderar atmosfäriska och väderleksmodifieringar samt biologisk krigföring. Många teorier går ut på att det är en del av en hemlig operation för att genomföra den Nya Världsordningen (NWO) genom att eliminera samhällen av ”värdelösa ätare” och de svaga och bräckliga och på så sätt reducera befolkningen till en försörjningsnivå för ”Eliten”.  Från början var avsikten att man skulle vaccinera massan för möjligheten av en attack av biologisk krigföring men den teorin har bordlagts på grund av en ökning av sjukdomar som skulle följa.  Varför skall vi bry oss om Chemtrails?  En influensaliknande epidemi kommer att utbryta, vilket Centrum för sjukdomskontroll i USA säger kan vara ”patologiskt okänd”.  Från 6 maj, 2000 har man noterat att 11 av 100 nyligen avlidna personer dog av denna ”influensaliknande sjukdom” men 99% av sjuka patienter har testats negativa för influensa.  De vanligaste symtomen som rapporterats av vittnen som en följd av dessa vita moln är:  ihärdig hackhosta, smärta i övre luftvägarna och tarmarna, lunginflammation, extrem trötthet, apati, yrsel, svårigheter att orientera sig, sprängande huvudvärk, värk i muskler och leder, näsblod, diarré, depression och ångest mm. Äldre människor och de som försvagats av sjukdomar eller som redan är i dålig fysisk kondition är de första som känner effekterna av Chemtrail.

Dr. Rosalie Bertell  är en forskare i världsklass inom radioaktiv strålning som vi kan lita på.  Hon säger att elektromagnetiska vapen har förmågan att överföra effekter sådana som framkallande av jordbävningar över interkontinentala avstånd till varje utsett mål på vår planet med kraftnivåer jämförbara med stora kärnkraftsexplosioner.  Här nedan några länkar som säger en del om vad HAARP – som ligger bakom Chemtrail – kan åstadkomma.
 
"...the earthquake technology is out there.  It's usable.  Probably the US, Russia, Japan, China, maybe India--  so there's quite a few countries that would have this ability."

Bizarre Glowing Clouds 30 Min Before China Quake    (You Tube Video)
How US Gov Causes Earthquakes with HAARP   (You Tube Video)

"Earthquake Clouds" 2 Days Before China Quake   (Photos)
Bertell Reveals Many New Weapons of Mass Destruction (article)

 

Jag lever i Duluth, Minnesota, säger dr Bertell, och fotograferade denna märkliga energiuppvisning från min trädgård vid middagstiden 21januari, 2003. Det varade i 7 minuter.

Dessa moln av aerosol var lysande, skimrande och färgrika.  De framstod som vibre-rande med en kraft av energi som jag aldrigsett tidigare.  Det behöver inte sägas att det inte var vinden som gjorde det och inte heller var det ljus eller iskristaller. Titta på den serie av photos som följer nedan.

 

 

Detta är kanske den mest häpnadsväckande händelse jag någonsin har bevittnat.  Det bekräftade definitivt inblandningen av elektromagnetisk strålning i dessa aerosoloperationer.  Jag har vid tillfälle observerat andra exempel på mindre dramatik men mycket onormal elektromagnetisk aktivitet i aerosolskapade moln,

Dessa artificiella moln är accepterade av befolkningen som helt normala därför att aerosol har introducerats gradvis.  De har spritt aerosol i atmosfären i över 10 år. Faktum är att delar av befolkningen sprejades med experimentella bakterier redan för 50 år sedan i USA.  Vi är verkligen naiva!

Vi kunde inte föreställa oss att vår atmosfär verkligen blev genomsyrad med giftiga kemikalier så vi accepterade uppträdandet av aerosolmoln och chemtrails utan att ifrågasätta det.  Nu uppfattar folk dem som något de känner igen och därför är de ”normala”. Denna elektromagnetiska energi är skapad och dessa aerosolmoln innehåller substanser som befrämjar funktionen hos mycket avancerad elektromagnetisk teknologi.  Barium är den ledande ingrediensen bland kemikalierna och HAARP är sannolikt elektromagnetisk teknologi.  Något bisarrt händer och människor är inte medvetna om det ännu.

Chemtrails påverkar våra liv på planetarisk nivå: jonosfären och magnetsfären, väder och klimat och både människors och djurs psyke påverkas av denna teknologi

Atmosfären har förändrats genom det obarmhärtiga sprejandet av dessa aerosoler och blir mer och mer ledande för elektromagnetisk strålning.  Detta gör att atmosfären blir använd som en plattform för förändringar i miljön, såsom t ex väderkontroll, och för användandet av HAARP technology. Detta verkar som science fiction för de flesta människor när de först hör det, men dessa militära program har utvecklats under årtionden.

Många människor inser inte att elektromagnetism ingår i den mänskliga anatomin.  Varje gång en muskel rör sig blir det en elektrisk laddning. Hjärnvågor är elektriska, all känsloinformation som rör sig genom kroppen till hjärnan är elektrisk.  Enzymer, som håller kroppens hela organism informerad om olika aspekter om sig själv, är elektriskt influerade. Celldelning är elektrisk, signalen för kroppen att sätta igång med helande av sår är elektrisk och även våra hjärtslag är elektriska. 

Elektromagnetisk strålning kan användas för geofysiska effekter såsom att sätta igång jord-bävningar.  Jorden i sig själv är kapabel att bli använd som ett vapen med denna teknologi.  Förändringar i jordens atmosfär medför liknande förändringar i jordens väder och klimat.

Att öka atmosfärens ledande förmåga (genom att spraya barium) ökar effektiviteten av HAARP. Faktum är att HAARP patent till och med fordrar det.  HAARP teknologi är en källa av kraftfull ELF strålning (extremt låga frekvenser).

Visste du att hjärnan kan ta emot ELF-signaler?  Frekvenser har designats som kan skapa vissa känsliga, fysiska och mentala tillstånd såsom trötthet, minnes-förlust, illamående och depression.  En enorm räckvidd av mänskliga erfarenheter kan framkallas med elektro-magnetisk strålning. 
 
 
  (Se On the Possibility of Accessing every Human Brain by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorithms och också Poor Monkey.)

Känner du igen chemtrails och artificiella aerosolmoln?  Kemiska moln och strängar blir mycket uppenbara när du en gång har lärt dig vad du skall se efter.  Jag är förvånad över hur omedvetna vi är om dem – fast jag naturligtvis var omedveten själv en gång.  Jag tog självklart för givet att molnen var normala moln till jag gjorde en under-sökning om dem.  De flesta människor observerar inte moln då de helt enkelt tar dem för givet.  Vi borde kunna ta dem för givet!  Hursomhelst, denna brist på medvetenhet har antagligen hjälpt aerosoloperationerna att eskalera fritt.

 

 

Hjälp till att öka människors medvetenhet om detta, Det här är vår himmel, vår häls och våra liv det är fråga om.

Nedan finns länkar för den som vill läsa mer om chemtrails.  Även videofilmer.

 next > energy display photo series  and The Earth as a weapon in 21st Century Wars

 

Notes:
Research descriptions and results can be found at Clifford Carnicom's  Aerosol Operation Crimes and Cover-up website.   http://www.carnicom.com 
I first saw photos of EMF aerosols at "Chemtrail Hall of Shame" http://www.lightwatcher.com/chemtrails/hos3.htm.
On the Possibility of Accessing every Human Brain by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorithms
Poor Monkey
EM "mind control"
HAARP
HAARP patent

 

 

       

 

 

 

 

 

Google adds